SG HYDROGEN

První český projekt na výrobu zeleného vodíku.

Více informací

Nová éra moderní energetiky

SG Hydrogen je prvním českým projektem komerčního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny na centrále společnosti Solar Global. Sídlo se nachází v těsné blízkosti dálniční sítě u Napajedel (Zlínský kraj) a nabízí tak ideální zázemí a podmínky pro distribuci produktů, komponent i kompletních systémů pro energetiku. Naše skupina patří mezi pionýry rozvoje solární energetiky v Česku, je tak pro nás logickým krokem vstoupit mezi prvními do vodíkové ekonomiky. Věříme, že právě zelený vodík vyráběný pomocí energie z obnovitelných zdrojů umožní dekarbonizovat energetiku, průmysl i mobilitu.

K výrobě vodíku nám bude sloužit PEM elektrolyzér od Německé společnosti H-TEC SYSTEMS o jmenovitém výkonu 225 kW, s výrobní kapacitou až 100 kg vodíku za den. To je odhadem množství odpovídající ujetí 10 000 km osobního automobilu (na českém trhu to jsou například Toyota Mirai nebo Hyudai Nexo), případně kolem 1000 km vodíkového autobusu. Potřebnou energii budeme získávat z naší střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 600 kWp. Široký výkonový rozsah elektrolyzéru a jeho rychlá výkonová odezva nám umožní maximálně se přizpůsobit proměnlivé výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

PRODUKT

Naším produktem bude vysoce čistý vodík splňující požadavky tzv. automotive palivových článků. Tento vysoce čistý vodík nalezne své uplatnění například v automobilové dopravě, ať už osobní, autobusové nebo nákladní, ale najdeme ho také jako nedílnou součást některých průmyslových procesů.

Nedílnou součástí elektrolyzéru bude uložiště vodíku s vlastní kompresorovou jednotkou. Kapacita tohoto uložiště se bude pohybovat okolo hodnoty 500 kg stlačeného plynného vodíku. Pro srovnání s našim megawatthodinovým velkokapacitním bateriovým uložištěm se jedná o energetickou kapacitu zhruba 16 MWh (LHV).

Přes obecně špatnou pověst skladování vodíku, vychází v rámci ceny za jednotku uložené energie vodíkové uložiště řádově lépe než současná velkokapacitní bateriová uložiště tzv. BESS.

V areálu nebude chybět ani plnicí, respektive čerpací stanice pro širokou veřejnost a různé dopravní podniky. Stávající čerpací stanice v ČR umožňují plnit tlakové nádoby osobních vozů pouze na zhruba poloviční tlak (cca 300 – 400 bar), a tím je také omezen dojezd takto plněných vozidel zhruba na polovinu oproti dojezdu při dosažení předepsaného plnicího tlaku (700 bar a více). Plnění tlakem 700 a více barů je další výhodou našeho projektu.

 

VÝKON ELEKTROLYZÉRU

POTENCIÁLNÍ VÝROBA H2 ZA DEN

ROČNÍ AKUMULACE SLUNEČNÍ ENERGIE

VÝKON FOTOVOL. PANELŮ V AREÁLU

Základní technické parametry elektrolyzéru

Nominální produkce100 kg/d | 46.3 Nm3/h
Rozsah výroby32% - 100%
Kvalita vodíku5.0 (ISO 14687:2019 - 2)
Výkon225kW
Výkonová odezva30s
Rozměry6.10m x 2.44m x 2.59m

FAQ

Nejčastěji kladené otázky.

Proč vodík?
Základním předpokladem pro uplatnění vodíku ve všech dotčených sektorech je přechod na nízkoemisní, případně bezemisní ekonomiku. Vzhledem k soustavným snahám států napříč všemi světadíly se hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií. Evropská unie samotná si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality, tedy zachytávat a ukládat stejné množství emisí skleníkových plynů, jaké bude do atmosféry vypouštěno. Samotný fakt rozvoje obnovitelných zdrojů energie napříč členskými státy pak vytváří prostor pro stabilizaci jejich nepředvídatelné produkce elektřiny. Vodík v tomto případě sehraje jednu z rolí energetického nosiče, který je vhodný zejména pro sezónní akumulaci a některé aplikace mobility.
Jaké využití má vodík?
Vodík je jedním z nosičů energie, tedy může sloužit jako její úschovna pro další použití. Má široké uplatnění v dopravě, energetice i průmyslu. Vodík bude do budoucna sloužit jako jeden z nosičů energie pro uplatnění tzv. sector coupling, neboli konceptu integrace jednotlivých sektorů hospodařících obecně s energiemi.
Co je to elektrolýza vody?
Elektrolýza je proces, při kterém stejnosměrný elektrický proud štěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem ve vodném roztoku.
2 H2O → 2 H2 + O2
Jak je možné skladovat vodík?
V současnosti se jako nejslibnější a také jako komerčně nejvyspělejší technologie pro skladování vodíku uvádí stlačování vodíku v plynném skupenství. Takto uchovaný vodík má tendenci vzhledem k velmi malé velikosti molekuly unikat ze skladovacích tlakových nádob. Moderní zásobníky jsou již vyrobeny z mimořádně pevných a neprodyšných materiálů, které umožňují bezpečné uskladnění s minimálními ztrátami uloženého vodíku. Oproti konkurenčním možnostem skladování vodíku má stlačování plynného vodíku jednoznačně nejméně nevýhod.
Je vodík bezpečný?
Všechna doposud známá a používaná paliva obsahují vysokou koncentraci energie a mohou tak být za určitých podmínek nebezpečná. Vodík lze však považovat za podobně bezpečný nebo dokonce bezpečnější oproti všem jiným palivům. Vodíkové nádrže jsou testovány kromě standardních crashtestů také tak, aby odolaly střelbě z odstřelovací pušky. Nádrže dokážou odolat dvojnásobnému tlaku, než kterého bude za standardních podmínek dosaženo. Podobně bezpečné jsou i plnicí stanice, které mají celou řadu systémů zaměřující se na bezpečnost při práci s vysokým tlakem.

Výhodou v bezpečnosti použití vodíku je i jeho velmi nízká hustota, kdy při proražení nádrže dojde k jeho rychlému stoupání v prostředí okolního vzduchu, a proto se vodík nikdy sám o sobě neakumuluje v blízkosti případného úniku nebo nehody. Při požáru tak dojde k tvorbě plamene, který bude stoupat kolmo vzhůru a nedojde tak k požáru vozidla jako je tomu u kapalných fosilních paliv.

Přestože to není obecně známá informace, vodík je díky svým vlastnostem a bezpečnosti doposud používán piloty plynových balónů například v nejstarším závodě balónů Gordon Bennet Cup. Oproti horkovzdušným balónům mohou piloti vodíkových balónů letět ve vzduchu i několik dnů.
Jak bude docíleno snížení ceny v následujících 10 letech?
Vodíková ekonomika nebude dostatečně rozvinuta bez pomoci státních subvencí. Aby došlo k snížení ceny, je potřeba investovat do výroby. V následujících letech bude v Evropě převažovat podpora nízkoemisního a bezemisního (zeleného) vodíku. Cílem je do roku 2030 postavit 40 GW elektrolyzérů uvnitř EU a podpořit výstavbu dalších 40 GW elektrolyzérů za hranicemi pro navýšení importu. Kromě navýšení kapacit výroby dojde ke snížení ceny zeleného vodíku také technologickým pokrokem a zvyšováním účinnosti samotných elektrolyzérů. Každá technologie vyráběná ve větších objemech se ve finále zlevňuje. Obecně bývá pravidlem, že navýšení objemu výroby určitého výrobku o 100% jej na vstupech i finální ceně na trhu zlevňuje o cca 20%. Podobná situace tedy postupně nastane i v oblasti infrastruktury na bázi vodíku coby nositele energie.

„Doba uhelná pomalu končí. Tato výzva představuje zajímavé příležitosti pro české technologické společnosti, které se mohou uplatnit na evropských trzích s řešeními pro moderní energetiku. Naše technologické centrum přináší na Zlínsko zajímavou perspektivu nového oboru spojujícího rozvoj obnovitelných zdrojů s akumulací energie. Vytvoříme pracovní místa s přidanou hodnotou, která nabídnou možnost podílet se na modernizaci nejen české energetiky.“

Ing. Vítězslav SkopalMajitel skupiny

VODÍK JAKO BUDOUCNOST

Do 5 minut plná nádrž

Jakou si dáte kávu? Do 5 minut je naše plnicí stanice schopna natankovat osobní automobil. Pro autobus to trvá zhruba trojnásobek času.

15 osobních automobilů denně

Při maximální výrobě 100kg vodíku za den dokážeme naplnit 15 osobních aut s udávaným dojezdem 650km. Dohromady tedy dokážeme na naší denní výrobu najet ohromných 10 000 km.

Jedna z prvních veřejných stanic v ČR

Součástí našeho areálu bude veřejná čerpací stanice pro automobilovou dopravu. Jak pro osobní, tak pro nákladní, ale i autobusovou.

Správná volba pro nákladní dopravu

Díky vyšší energetické hustotě a kratší době tankování je vodík v kombinaci s palivovými články příznivější volbou pro přepravu na dlouhé vzdálenosti a těžké náklady.

Vodíková technologie není náhrada

Vodík má v roce 2050 pokrývat až 24% světové poptávky po energii. Technologie nebude ostatní ekologické alternativy nahrazovat, ale vhodně doplňovat tam, kde klasické baterie nebudou stačit.

Nízké emise zeleného vodíku

Zelený vodík má nejmenší stopu oxidu uhličitého, a je tak správným krokem pro lepší budoucnost bez emisí. Výroba zeleného vodíku je skvělým řešením pro využití stále častějších přebytků elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Kontakt

Solar Global Storage a.s.
Centrála skupiny:
Kvítkovická 1683
763 61 Napajedla

Email: info@sghydrogen.cz

Pro média

media@sghydrogen.cz

 Download press kit